Info om Eventor


Vid anmälningar till orienteringstävlingar, använder man normalt det nya datasystemet EVENTOR

Följande gäller:

- För att över huvud taget kunna anmälas till tävlingar måste alla medlemmar ha registrerat ett giltigt/fullständigt personnummer ÅÅÅÅMMDD-nnnn och en bokföringsadress

- För att man själv ska kunna logga in (med ett personligt lösenord) och anmäla sig måste man ha en giltig E-Post-adress (flera personer inom samma familj, kan använda samma E-post-adress)

VI har dock beslutat att tillsvidare så kan ALLA i klubben använda samma "klubbinloggning" (så man behöver ej ha personliga lösenord).
Det är samma lösenord som det var i det "gamla" systemet ! (har ni glömt lösenordet, hör av er till MatsE eller MikaelA !)
 

 

*********

Man kan ha åsikter om att Riksidrottsförbundet vill ha fullständigt personnummer på alla, men så har de beslutat och det är ingenting vi kan påverka. Alltså, inget personnummer - ingen tävlingsstart ! Detta gäller för alla; elit som motionär, ungdom som veteran. Enda undantaget är utländska medborgare.

Värt att notera är att ditt personnummer endast används för internt bruk, i första hand för att motverka dubblettregistrering av personer i Eventor. Det visas aldrig utåt !!

Det finns för närvarande flera personer i Friskus medlemsregister som inte kommer att kunna anmälas till tävlingar alls (personnummer eller annan data saknas) och många fler som inte har angivit E-post-adress.

Har du inte tävlat för Friskus innan (eller bara sprungit öppen klass och inte anmält via IdrottOnline) måste du också meddela dina uppgifter till klubben.

Även om du fortsättningsvis INTE tänker anmäla dig via Eventor utan enbart springa Öppen klass och anmäla dig "på plats", MÅSTE du ändå läggas in i Eventor, annars kommer inte arrangören att finna ditt namn & bricka, vid anmälan !!
 

Det går naturligtvis JÄTTEBRA att skicka in ett E-post med SAMTLIGA uppgifter i, till Chrissie på vårt kansli, E-post-adress: kansli@fkfriskus.se