Klubbdokument


På denna sida kan medlemmar lägga upp filer/dokument som bara ska vara åtkomliga av medlemmar. I regel bör det vara PDF-filer som publiceras (av träningsbanor, mötesprotokoll, etc.) eller ZIP-filer (där man samlar ihop andra typer av filer, såsom banfiler, etc.). Det är dock möjligt att sprida ett viss fil till fler, om man skickar ut direktsökvägen till den specifika filen.

OBS! Det är bara filer/dokument som av särskilda skäl bara ska kunna nås av klubbmedlemmar som ska publiceras här. Den normala vägen ska fortsatt vara att publicera filer direkt i nyheter, interna sidor, etc.

All hantering av klubbdokumenten sker via denna sida, dvs. ingen hantering sker via Redigeringsmenyn.Lösenord: (samma lösenord som till Eventor)