Klubbmedlem      (uppdaterad 28/6-22)


FK Friskus-Varberg utövar orientering, löpning och längdskidåkning.

Ny i klubben

Om du vill bli medlem, skicka ett e-post till kansli@fkfriskus.se, med uppgifter om:
- Namn
- Personnummer (fullständigt med 10 siffror)
- Adress
- Telefonnummer
- E-post-adress

Därefter registreras ni som medlemmar och vårt kansli skickar ut en faktura med betalningsangivelser för medlemsavgiften till uppgiven e-post-adress.

Medlemmar i FK Friskus-Varberg får:
- Fri omklädning, dusch och bastu i klubbstugan
- Delta i klubbaktiviteter och klubbtävlingar
- Fria kartor vid klubbträningar
- Delvis betald startavgift för vuxna (21 år och äldre) till orienterings-, löp- och skidtävlingar (mer info längre ner).
- Ungdomar upp till 20 år erhåller ordinarie startavgifter av klubben (mer info längre ner).


Medlemsavgifter (avser per år)

Enskild (över 20 år, under 70 år) 400:-
Ungdom/Junior t.o.m. 20 år 300:-
Veteran (från 70 år) 300:-
Familj 900:-

Studerande upp till 25 år räknas som ungdom/junior och kan ingå i "Familj". Kontakta kansliet för att få studeranderabatt.


Tävlingsavgifter

Orienteringstävlingar
Klubben betalar in startavgifter till orienteringstävlingar, dock ej för tävlingar utomlands. För ungdomar upp till 20 år och startande i elitklass betalar klubben hela den ordinarie tävlingsavgiften. Medlem H/D21 och äldre betalar själv 100 kr/start. Vid ej start betalar medlem hela avgiften. Klubbmedlem betalar också eventuell efteranmälningsavgift.

Klubben fakturerar klubbmedlemmarna avgifterna två gånger per år.

Från år 2018 betalar alla klubbmedlemmar (oavsett ålder) hela startavgiften själva för O-ringen.

Klubben står för startavgiften vid:
- klubbtävlingar
- stafetter, sanktionerade av ol-sektionen
- Varbergsmästerskap
- Nationella och regionala mästerskap, SM, GM, SSM (ej DM)


Löp- och skidtävlingar
Medlem betalar själv in sin egen startavgift till Vasaloppet, Göteborgsvarvet och övriga skid- och löptävlingar. Vid fullföljt arrangemang som medlem själv har betalt kan medlem lämna in tävlingsblankett till kansliet och få tillbaka 50 kr per start från klubben.

Använd blankett nedan och lämna in den senast 30 maj till kansliet.

Tävlingsavgifter

Klubben står för startavgiften vid:
- klubbtävlingar
- Varbergsmästerskap
- Nationella och regionala mästerskap (ej DM)
- Friskusloppet och Varberg Halvmarathon

Medlem betalar efteranmälningsavgift och vid ej start betalar medlem hela startavgiften.


Resepolicy

Klubbmedlemmar kan söka resersättning för ideella uppdrag från klubben, t.ex. tävlingsarrangemang och kartritning. För att resersättning ska vara aktuellt ska totala sträckan (för samma uppdrag) vara minst 20 mil. Varje enkelresa ska vara minst 15 km.
Ersättning utgår inte för att t.ex. arrangera en vanlig träning, inte heller för deltagande på tävlingar, läger och kurser om inte detta särskilt har avtalats med styrelsen eller beslutats av en sektion (inom sektionens budget).
Ersättning utgår med 18,50 kr/mil.
Vid tveksamheter avgör styrelsen om ersättning ska betalas ut eller inte.