Om webbsidan      (uppdaterad 9/12-10)


Webbansvarig

Sebastian Hasselblom är ansvarig för webbsidan. Sebastian sköter programmeringen, det dagliga underhållet, support till medlemmar och andra praktiska saker. Har du några frågor, tveka inte att kontakta webbansvarig.


Historia

Friskus har haft egen webbsida sedan slutet av 90-talet. Den första webbsidan utvecklade och administrerade Magnus Olofsson. Magnus sida hade vi fram till 2008.

Därefter bytte vi webbsida och skaffade en sida i det färdiga systemet IdrottOnline. Den sidan ansvarade Mikael Aftevik, Mats Eliasson och Mats Gustafsson för.

I slutet av 2009 påbörjades arbetet med att bygga en helt ny sida, Sebastian Hasselblom och Mikael Aftevik fick uppdraget. Sebastian skötte i huvudsak programmeringen och Mikael skötte i huvudsak layouten. Den 25 augusti 2010 lanserades den nya sidan.

Det finns många fördelar med att använda en egen sida, man kan bygga sidan precis som man själv vill ha den och behöver inte vara låst till färdiga mallar som ett färdigt system erbjuder. Använder man ett färdigt system är man beroende av att det färdiga systemet ska fortsätta vara i drift, annars tvingas man byta. Med en egen sida är man inte beroende av någon annan och kan fortsätta att använda sidan så länge man vill.

När man byter sida rör man till det för användarna, gamla dokument riskerar att försvinna och det kan ta tid att vänja sig vid en ny sida. Dessutom innebär byte av webbsida mycket arbete för de ansvariga. Därför är förhoppningen att den nuvarande sidan ska användas under lång tid framöver.


Webbsidans uppbyggnad

Friskus webbsida består av två delar, dels den publika delen och dels Redigeringsmenyn. På Redigeringsmenyn administreras sidan.

Det finns olika behörigheter på Redigeringsmenyn. Den lägsta har alla klubbmedlemmar åtkomst till. Denna ger möjlighet att redigera nyheter, fotoalbum och kalendern.


Teknik

Friskus webbsida ligger lagrad på en server som tillhör webbhotellet Surftown. Sidan är programmerad i språket PHP. Vi använder databasen MySQL.